Haberler Havalandırma Kanalı Temizleme

Havalandırma Kanalı Temizleme

 HAVALANDIRMA KANALLARININ TEMİZLENMESİ

                                                          

 

YÜZEYSEL BİR BAKIŞ

 

Havalandırma sistemlerinin, binalara, odaları havalandırmaları için konulduğu bilinen bir gerçektir. Sistem, odalara belirli miktarda hava giriş-çıkışını sağlayacak şekilde tasarlanır. Filtrelerin varlığında bile, kirin-tozun sisteme girmeyeceğinden emin olmak imkansızdır. Tozlar yıllarca birikir ve önemli bir kitle oluşturur.

 

Sonuç, sistemin tasarlandığı gibi çalışmayabileceğidir. Eğer sistem, taze hava taşımanın yanında odaları ısıtma/soğutma vazifesi görüyorsa, düzenlenmesi (ayarlanması) zorlaşabilir. Biriken toz, bakteri ve mantar için ortam hazırlar. Bakteri ve mantarlar zamanla kanaldan çıkıp havalandırılan odalara taşınabilirler.

 

Kapanmış ve kirlenmiş filtreler de bakteri ve mantarlar için bir ortam hazırlar. Bakteri ve mantarlar zamanla büyüyüp filtrenin diğer tarafına sızıp bu şekilde havalandırılan odaya ulaşabilirler. Bu da merkezi sistemden havalandırılan odalarda çalışanlar için hastalık tehlikesi oluşturur.

 

Hastalığın belirtileri mukus tabakasında yanma, migren (başağrısı), yorgunluk, depresyon vb. olacaktır. Oda içi havalandırma sisteminden kaynaklanmaz, fakat büyük sebep havalandırma sistemidir.

 

Diğer sebepler, tavandan düşen kırıntılar, organik gazlar, bina konstrüksiyonundan ve odayı temizlememekten kaynaklanan tozlardır.

 

Profesör P.O.Fanger (Danimarka’da Isıtma ve İklimlendirrme Laboratuarı’ndan) ofislerdeki iç hava iklimlendirmesi üzerine araştırma yapmıştır.

 

Araştırma 15 ofis ve her bir ofiste ortalama 17 kişiyi kapsamaktaydı. Sonuçlar; hava kalitesinin, her bir odada 138 kişiye bedel olduğunu gösterdi. Kirliliğin kaynakları havalandırma sistemi, odadaki malzeme ve eşyalar ve sigaraydı. Kirliliğin %42’ si havalandırma sisteminden kaynaklanmıştı.

 

Havalandırma sistemleri yalnızca ofislerde insan rahatı sağlamak amacıyla değil, endüstride gaz, duman, toz emdirme için de kullanılır. Endüstride kullanılanlar genelde çok kirlidir. Bunların çoğunun, “dışarı atıcı” olarak kullanıldıkları için, iç hava kalitesine direkt olarak etkisi yoktur. Bununla birlikte kanallar tıkanabilir ve bu yüzden odalardan yapılan emişin gücü düşer.

 

Kirli bir havalandırma kanalı yangın tehlikesi yaratır. Toz, çok kolay yanar ve kanal sistemindeki “emme” nedeniyle, yangın hızlı bir şekilde binanın diğer kısımlarına yayılır.

 

Yukarıda anlatılan ve diğer bir çok sebeplerden dolayı, kanal sisteminin düzenli bir şekilde temizlenmesi için yeteri kadar neden vardır.

Görüşme Planlaması:        Bu görüşmede müşteri ile birlikte sorunlar netleştirilir. Sorunları tanımlamak için sistemi çek etmek gerekir.

 

Araştırma (Çek Etme):        Araştırma, sorunların nerede ve ne derecede olduğunu belirlemek içindir. Genelde sadece bakarak çek etmek yetersizdir, çünkü kanalın içine girebilmek her zaman mümkün değildir. Araştırma aracı, kanalın en ücra köşelerine girebileceğinden, çok faydalı olacaktır. İsteğe bağlı olarak çok temiz hava şartları isteyen binalarda toz örnekleri alınabilir. Bu örneklerin bileşenlerinin ne ve hangi oranda olduğu, bakteri içeriği bulunabilir.

 

Araştırma ve analizden sonra ne yapılacağı konusunda bir öneri yazmak mümkün olacaktır.

 

Teklif:                                   Araştırma ve öneriden sonra, bir temizleme programı (yöntemi) teklif etmek genelde mümkündür. Temizlemenin kapsam ve süresini tahmin etmek zordur ve o nedenle metrekare başına fiyatlama yapılabilir.

 

Temizleme:                          Asıl temizleme, gözlem ve araştırmaların doğrultusunda, sistem için en iyi şekilde yürütülür. Temizlemeden sonra sisteme dezenfektasyon işlemi isteğe bağlı olarak uygulanabilir.

 

Kanıtlama :                          İş, müşteri ile birlikte sistemi sınayarak bitirilir. Bir video gözlemi ve kaydı yapılması müşteriye tavsiye edilir. Bu gözlemler ve işlemler, ilk gözlemin yapıldığı yerde yürütülür. Bu yolla, karşılaştırma bilgilerini elde etmek mümkündür.

 

Takip:                                Son dağıtımdan sonra, müşteri tarafından talep edilirse bir servis anlaşması düzenlenebilir.

 

 

 

 

Görüşme Planlama

 

Havalandırma sistemleri bir çok farklı şekilde tasarlanabilir (dizayn). Sadece dizayn değil, kanal tipleri de genelde çok farklıdır.

 

Havalandırma sistemleri, bir çok farklı tip binalarda bulunur. Bu nedenle, normal çalışma saatlerinde temizliğin daima mümkün olmayacağı gibi, endüstriyel yapılarda çalışma saatlerinde de temizlik yapılabilmektedir.

 

Bu nedenle, temizlikten önce müşteriyle bir görüşme yapmak çok önemlidir. Bu buluşma da işin kapsamı ve sınırlamaları belirlenmelidir. Aşağıda, buluşmada konuşulması gereken konular yer almaktadır.

 

 

Temizliğin Kapsamı

 

 

Sistemin hangi kısmı temizlenmelidir? (Çok sık olarak, bir giriş ve bir çıkış sistemi mevcuttur)

 

Giriş kanalı birçok durumda dışarıdan taze hava alır. Dışarıdan gelen taze hava temiz olmaya her zaman meyilli olduğundan, bu kanallar (giriş kanalı) nadiren kirlidir. Bununla birlikte, maalesef, giriş kanalı kirin girebileceği bir yere kurulmuş olabilir. (zemine yakın seviye...),trafiğin yoğun olduğu bölgeler gibi veya ülkemizde görülen inşaat sonrası kirlilik gibi.

 

Çıkış bölümü, girişten daha kirlidir. Çıkışta, halıların temizliğinden ,vb. kalan (uzaklaştırılamayan) kir birikecektir.

 

Kanalların temizliği gerekiyorsa; ana fanın, ısıtma yüzeylerinin, filtrelerin vb. de temizlenmesi şarttır.

 

Araştırma ve Temizleme Ulaşım Noktaları

 

 

Sistemin yeterli sayıda ulaşım noktası var mıdır? (temizleme için)

 

Kanal Tipleri ve Boyutları

 

 

Bir havalandırma sistemi birçok farklı tip ve boyutta kanallardan oluşabilir. Bu, temizleme işleminin şeklini değiştirebilir.

 

Süre Limiti

 

 

Çoğu zaman insanlar çalışıyorken binayı temizlemek mümkün olmaz. O nedenle hangi zamanda binanın hangi bölümünün temizleneceğine karar verilmesi çok önemlidir.

 

Sistemi Ayarlama (işletmenin kendi uzmanı yapar)

 

 

Müşteri temizlikten sonra sistemin ayarlanmasını muhakkak kendi uzmanlarına yaptırmalıdır. Bir havalandırma sisteminin ayarı için çoğu zaman bir uzman gerekir.

 

Tehlikeli Atıklar

 

 

Sistemde asbest gibi çok zararlı tozlar varsa, tehlikeli atıklarla ilgili düzenlemelerin sisteme eklenmesi gereklidir.

 

Araştırma

 

Temizleme teklifini vermeden önce sorunların araştırılması ve analizlerinin yapılmış ve bildirilmiş olması gerekir. Bu nedenle, sadece gözle araştırma yapmak yeterli değildir.

Araştırma, kanal içi şartlarını kayda alabilecek bir araştırma (tarama) aracı ile yapılabilir. Bütün sistemin tam anlamıyla araştırılması (taranması) hemen hemen imkansızdır, çünkü sistem kilometrelerce uzunlukta olabilir. Tam bir araştırma bu yüzden çok uzun sürecek ve belki de gereksiz şekilde masrafa sebebiyet verecektir.

Araştırma robotu, kanalda belirlenen yerlere sokulur. Sistemin neresinde tarama yapıldığını kayda almak için bir text yapıcı (yazı dizini) kullanılabilir. Böylece nerede, ne zaman kayıt yapıldığını yazmak mümkündür.

Kayıt daha kolay yollarla yapılabilir; yer ve tarihin yazılı olduğu bir kağıt kullanılabilir.

Ekstra olarak sistemin çizimleri de kaydedilebilir.

Kamerayla taramanın yanında, kanal içindeki şartlar için daha fazla analiz gerekli olabilir.

 

Teklif

 

Teklif yapmak, her zaman açık olmayan birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle belirli bir fiyatı temizleme işleri için belirlemek mümkün olmayabilir. Fiyat belirleme; çok miktarda tecrübe ve kusursuz bir bakış açısı gerektirir.

Aşağıda, fiyat belirlemeden önce bir bakış açısı oluşturabilmek bakımından yararlı bir rehber liste mevcuttur. Belirli (fiks) bir fiyat teklif edilmese bile, temizliğin süresinin ne kadar olacağını bilmek açık bir şekilde avantajlıdır.

 

Harcanan süre (saat)

 

Temizleme yöntemi, kuru yada yağlı kanallar?

Kanal içi boşluğu ve ulaşım şartları?

Araştırma/temizleme kapılarının (kontrol kapağı ) takılması, (takılı mı yoksa temizliğe başlamak için takılmaları gerekiyor mu?)

Kanal boyutları, fırçalar hangi sıklıkla değiştirilmeli?

Malzeme tüketimi

 

Ulaşım kapıları, vida, perçin, yarıkları doldurucu bileşikler (macun), ızgara, damper (sönümleyici) vb.

 

Ulaşım maliyetleri

 

Kirin yok edilmesi/uzaklaştırılması maliyeti vb.

 

Üretim maliyetleri

 

Temizleme işini takip eden maliyetleri, kanal işleri, yalıtım işleri vb. olabilir.

 

Karışık maliyetler

 

İşletme giderleri, ofisler, telefon, kağıt, kazanç (kar) vb.

 

Temizleme

 

Kanalları temizlemek için, değişik tiple temizleme ekipmanları kullanılabilir. Ekipman seçimi kanal boyutlarına ve kanal içindeki kirin içeriğine bağlıdır. Bu raporun sonraki bölümlerinde örnekler verilecektir.

 

Temizleme İçin Hazırlık

 

Temizleme işine dikkatli hazırlanmak çok önemlidir. Tekrarı önlemek için sistemli bir çalışma önerilir. Öncelikle ulaşım panelleri için delikler açınız. Paneller, kanal ve şaft uzunluğuna bağlı olarak 30 m’ye kadar uzağa konulabilir, fakat sık sık damperler ve ayar vanaları ile bağlantılı olacaktır.

Delikler, metal kesici ile açılır .Temizleme işleri aşama aşama yürütülebilir; değişik bölümler birbirinden sonra temizlenebilir.

 

Hava Hızı

 

Kanalda maksimum hava hızını elde etmek için biri dışında bütün açılışlar kapatılmalıdır. Açılış, havalandırma hortumunun çapından küçükse 2 açılış kapatılmayabilir.

10 m/s’lik hava hızı, kanaldan tozların emilmesine yeterlidir. Hava hızı 10 m/s’nin altına düşerse ya da toz “ağır” sa, kirin dışarı emildiğinden emin olunamaz.

Normal olarak delikler panelde, bariyer de kanal kollarında bulunur. Giriş ve çıkışlar, bir parça tahta, kağıt ya da bant ile kapatılmalıdır.

Kanalların Temizlenmesi

 

Temizliğe başlamak için en iyi yol sistemin bitişinden fana doğrudur. Matkap ve küçük ayarlanabilir şaft ile odadan odaya olan kanallar temizlenir. Bu kanallar genelde küçük ve kısadır ki bu, matkabı kullanışlı kılar. Matkap sayesinde, temizleme makinesi odadan odaya dolaştırılmamış olur.

Ulaşım kapısı çıkarılıp, fırça kanal içine sokulur. Temizleme yapıldıktan sonra kapı tekrar kapatılıp diğer odaya geçilir. Bütün küçük kanallar temizlendikten sonra, ana kanalın temizliğine başlanabilir.

Bir sonraki kanal sistemini temizlerken, önce temizlenen kanalların tekrar kirlenme riski vardır. Temiz kanallar bariyerle kapatılabilir.

Temizleme işleminden sonra, damperler ve diğer elemanlar kanallara yeniden takılır. Aşağıdaki basit çizimde odalara giriş ve çıkışları olan, 2 ana kanaldan oluşan bir kanal sistemi görülmektedir.

 

Yuvarlak Kanallar

 

Dairesel kanallar, temizlenmesi en kolay olan kanallardır. Çoğu zaman fırça, kanala tam uyacaktır. Özel boyutta fırçalar da verilebilir.

 

Dikdörtgen Kanallar

 

Yatay

 

Dikdörtgen kesitli kanalları temizlemek daha zordur.

 

Dikdörtgen kesitli kanallarda karşılaşılan sorun, fırça döndüğü zaman kanal kesitinin tamamını tarayamamasıdır. Bununla birlikte, kanallarda, 0,6 mm ve 0,9 mm polipropilen varyasyonu kullanımı kanal köşelerine ulaşabilmek için gerekli katılık ve esnekliği verecektir.

 

Dikey

 

DC4 kanal temizleyicinin yüksek hızı ve hafif şaft ile dikey kanalların da temizlenmesi mümkündür. İkisi de aşağıdan yukarı şekildedir ve terstir

Dönen fırçalı temizleme makinesi kanalların temizlenmesi için basit ve etkin bir araçtır. Daha geniş kanallarda, şafttaki gerilme çok büyük olacak ve çalışmak için daha güçlü ama daha ağır bir şafta ihtiyaç olacaktır.

Geniş kanalların temizlenmesi için birinin kanal içine girmesi gerekebilir;

 

 

Sistem Elemanlarının Temizlenmesi

 

Havalandırma sisteminin kanallardan daha çok yapı elemanına sahip olduğu için fan, ısıtıcı, damperlerinde temizlenmesi önemlidir. Kirli bir ısıtıcı artan enerji sarfiyatına, basınç düşmesine sebep olur. Bu yüzden fanlar aynı havayı taşımak için daha çok çalışırlar.

Günümüzde bu tür bir temizlik için özel bir teknik yoktur. Sıkıştırılmış hava yüksek basınçlı temizleyiciler ve dezenfektanlarla dezenfekte edilirler. Çeşitli sebeplerden dolayı sistemin içindeyken parçaların temizlenmesi imkansız olmakta bu durumda parçaların sökülmesi gerekmektedir.

 

Temizlik İşleminin İşletmelerde Uygulanması

 

Geniş kanalların temizlik makinesiyle temizlenmesinde büyük fırçadan dolayı esnek şaftın üzerindeki basınç büyük olmaktadır. Dar kanallarıda bile kanalların boyut değiştirdiği yerde böyledir. Şaft büyük güçleri karşılarken hareket etmeye başlar.

Artan gerilmeyle birlikte şaft zarar görebilir fakat kolaylıkla tamir edilir. Bununla birlikte makinenin durdurulmasına ve temizlik işleminin dikkatle devam ettirilmeli çok önemlidir. Büyük fırçaların kullanımına dikkat edilmelidi. En çok %25 fazla büyüklük tavsiye edilir.

Dikdörtgen kanallarda problem kanal boyutuna uyan bir fırça kullanımıyla çözülür. Kanal genişliği yüksekliğinin iki katından geniş değilse kanal sağ ve sol fırça dönüşleriyle temizlenir.

 

Filtrelerin Yerleştirilmesi

 

Filtreler temizlikten sonra ve sistemin gerektirdiği şeylere bağlı olarak değiştirilmelidir.

 

Son Tarama/Belgelendirme

 

Müşteriye bilgi sunabilmek için kanalda taramanın yapıldığı yerdeki gözlemlerin kayda alınması gerekir.

 

Sistemin Ayarlanması

 

Temizleme işleminden sonra sistem ayarı yapmak çok önemli bir konudur. Eğer damperler çıkmış ya da kapanmışsa bununda ayarı tekrar yapılmalıdır.Temel olarak, temizlikten önce damperin pozisyonu ayarlanmalıdır. Temizlikten sonra ilk pozisyonuna getirilmelidir.

 

 

Temizleme Yöntemleri

 

Temizleme yöntemi, kirin derecesine göre seçilebilir. Kanal sistemi içinde farklı kirlilik çeşitleri mevcuttur. En yaygını kuru tozdur (%95). Kalan %5 ise yağlı tozdur.

 

Kuru Toz

 

Kuru toz, esnek şaft üzerinde dönen bir fırçayla temizlenebilir. Tozun kanal kenarında düzgün olarak yayılmamış olduğu durumlarda temizleme için sıkıştırılmış havadan yararlanılabilir. Tarama aracına düz hava nozülü takılabilir.

 

Yağlı Kanallar

 

Mutfaktan gelen kanallar, genelde ya daha fazla ya da daha az yağlı olacaklardır. Çoğunlukla, bu kanalarda fırça kullanımı tavsiye edilmez. Turduct Clean, bu sorunla ilgili net ve özel başka bir temizlik sistemi olan Nitrogen gazı ile temizlik çözümünü sunar.

 

Tehlikeli Çevreler

 

Bazı durumlarda tehlikeli (güvensiz) çevreler için de temizleme gerekir. Bu durum, barut ve patlayıcı gaz ve ihtiva eden kanallar için geçerlidir. Ekipmanlar bu işler için dizayn edilmemişlerdir, ancak bu işlem için modifiye edilmeleri mümkündür. Asbest ihtiva eden kanallarda ise yerel kanunlar veya düzenlemeler geçerlidir.

 

Kullanılacak Ekipman ve Özellikleri

 

Matkap

 

Data:                   Marka Adı:                   Metabo

Güç:                            1000 W

Rpm:                            0 – 2400

Gereken:                     240 V / 50 Hz ve ya 110 V / 60 Hz

 

Matkap, kısa mesafeli küçük işler için kullanılır. Yerler, tipik olarak odaya giriş ve çıkışlar olacaklardır. Şaftlar 5 metreye kadar uzanabilir ve fırçanın maksimum boyutu 120 mm’dir. Herhangi bir matkap tipi kullanılabilir, yalnızca matkap aynasının çıkarılması ve şaftla değiştirilmesi gerekir.

 

Matkap için şaftlar

 

Data :        Şaft Malzemesi:          2,8 mm çelik

                   Şaft Hortumu:              10 mm antistatik PVC hortum

                   Fırça Yuvası:               3/3 inch

                   Matkap Yuvası:           İhtiyaca göre belirlenir.

                   Genişlikler:                            2,5 veya 5 m

 

Matkap İçin Fırçalar

 

Matkaplar için fırçalar 0,6 mm, yumuşak polipropolindir (0,8 PP)

Data 0,6 PP:      Boyutlar:             63,80,100,120 nun

 

Temizleme Makinesi

 

Data:                  Güç:                             0,37 kW=0,5 HP

                   Devir/Dak:                    630-1400 rpm (sağ, sol ve ters yön)

                   Gereken:                      240V-50/60 Hz veya 110V- 50/60 Hz

 

Makine kenarlarında tutma yeri olan aluminyum nakil kutusunda verilir. Kutunun içine motor, frekans dönüştürücü, sağ, sol, ters ve off tuşları yerleştirilmiştir. Güç ünitesi ve başlama/durdurma bağlantıları motorun üzerine yerleştirilmiştir.

Şaftı bağlamak için motorun içinde dış altıgeni iç altıgenin karşısına doğru bastırılmalıdır. Eğer bağlantı başarılı olmazsa yapılması gereken şudur. Ya şaftın üzerindeki bağlantıyı çevirin ya da şaftı yavaşça bir çevirin.

 

Şaftın bitimine bir fırça vidalayın. Eğer “sol-çalışma makinede kullanımdaysa, gölge somun kullanılmalıdır (sıkıştırabilmek için). Eğer somun kullanılmazsa fırça kendi kendine bitişten çıkıp kanal içine kaçacaktır. Makine, ayak ayarı ile aktive edilir.

 

Temizleme Makinesi İçin Şaftlar

 

Şaft siparişi her boyda verilebilir. Bununla birlikte, tecrübelerimize göre 15 m’lik şaft birçok temizleme işlemi için uygundur. 15 mm’den büyük uzunluktaki şaftların kontrolü zordur. Uzun şaftlar, 200 mm’nin altındaki ya da dikey olan kanallarda kontrol edilebilir.

 

Data:                  Şaft Göbeği:                4 mm

                   Hortum:                        10 mm antistatik PVC

                   Fırça Yuvası:               3/8 inç

                   Uzunluklar:                            5, 10, 15, 20, 30 metre

 

Fırçalar

 

Fırçalar, iki farklı uzunluk ve kalınlığın kombinasyonundan özel olarak dizayn edilmektedir. Kalınlık 0,6 mm ve 0,9 mm PP, uzunluk olarak kanala uygun bir uzunluk ve genişlik %42 daha fazla (köşelere ulaşabilmek için) dır.

Boyutlar: 100, 150, 200, 300, 400, 500 ve 600 mm.

 

Filtreler

 

Filtreler isteğe bağlı olarak 2 parça haline getirilebilir. Hastane, Laboratuarlar ve ilaç sanayi gibi yerler bu gibi taleplerin istendiği yerlerdir.

 

Filtre ünitesi 16 m² HEPA filtreden oluşur ve çerçeveye %99,97 ayrı yerleştirilmiştir. Filtre saatte 5000m³ hava temizlemek için dizayn edilmiştir.

 

Araştırma Robotu

 

Tarama ekipmanı araca yerleştirilmiş bir kamera, video entegreli bir monitör ve 30m kablolu kontrol ünitesinden oluşur.

 

200 mm çapında ve 175 mm karede çalışır. Küçük tozlar 75 mm’ye düşer.

 

Küçük kanal taramalarında kamera koruyucu bir tüp içinde esnek şaft vasıtasıyla kanala sokulur.

 

Dikey kanal taramalarında kamera koruyucu tüp içine yerleştirilip bir kablo yardımıyla kanala indirilir.

 

Ekipman parçaları 3 kabloyla bağlanmıştır. 30m uzunluğunda kablo dairesel fişle kameraya bağlanmıştır. Düz 15 pin fiş kontrol kutusuna bağlanır. Direksiyon kutusundan çıkan anten kutusu monitörün yanından bağlanır. Monitör girişi kontrol kutusuna ordan da ağa bağlanır. Monitör fonksiyon düğmesine basılarak çalıştırılır. Bundan sonra monitör kullanıma hazır hale gelir.

Kayıt, kayıt tuşuna basarak yapılır.

Monitörü kullanmak için daha fazla direktif edinmek için, enclosed manuel’e(rehber) başvurun.

 

Temizlemeden sonra

 

Temizlemeden sonra sistemin ayarlarının yapılması gerektiği daha önce belirtilmişti. Eğer damperler vb. önceden çıkartılmamışsa, tekrar takılıp pozisyonu ayarlanmalıdır.

 

Sistemin ayara (düzenlemeye) ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için, şartların bildirildiği bir rapor yazılabilir.

 

 

Servis Antlaşması

 

Temizlemeden sonra müşteri ile bir servis antlaşması yapmak doğaldır. Bu antlaşma, örnek havadaki hava kalitesinin düzenli olarak görüntülenmesini, araştırma ve taramaları veya belki de kanal kollarının düzenli temizlenmesini ve filtrelerinin değiştirilmesini kapsayabilir.

 

 

 

HAVALANDIRMA KANALLARININ TEMİZLENMESİ

 

•Endüstride gaz, duman, toz emdirme için kullanılan havalandırma sistemleri  genelde çok kirlidir. Kirli bir havalandırma kanalı yangın tehlikesi yaratır. Toz, çok kolay yanar ve kanal sistemindeki “emme” nedeniyle, yangın hızlı bir şekilde binanın diğer kısımlarına yayılır. Aynı zamanda düzenli temizliği yapılmayan  kapanmış ve kirlenmiş filtreler de bakteri ve mantarlarların oluşması için uygun yüzeylerdir. Bakteri ve mantarlar zamanla büyüyüp filtrenin diğer tarafına sızmakta ve  işletmenin faaliyet konusu olan gıdaların anti hijyen ortamlarda işlem görmesine neden olmaktadır. Havlandırma sistemlerinin düzenli temizlik takiplerinin yapılmaması işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığı konusunda önemli bir faktör olduğu  gibi belki de sağlık göz önünde bulundurulduğunda en önemlisi olarak da nitelendirilebilmektedir.        

 

•Havalandırma sistemlerinin, binalara konulma amacı  çalışma ofislerinin  , toplu yemek  yenen  yerlerin , insanların yoğun olarak bulundukları  alış veriş merkezlerinin  havalandırılmasını sağlamak tır. Sistem  belirli miktarda hava giriş-çıkışını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.    Filtrelerin varlığında bile, kirin-tozun sisteme girmeyeceğinden emin olmak imkansızdır. Tozlar yıllarca birikir ve önemli bir kitle oluşturur.  Sonuç, sistemin tasarlandığı gibi çalışmayabileceğidir. Eğer sistem, taze hava taşımanın yanında odaları ısıtma/soğutma vazifesi görüyorsa, düzenlenmesi (ayarlanması) zorlaşabilir. Biriken toz, bakteri ve mantar için ortam hazırlar. Bakteri ve mantarlar zamanla kanaldan çıkıp havalandırılan mekanlara  taşınabilirler.

Kapanmış ve kirlenmiş filtreler de bakteri ve mantarlar için bir ortam hazırlar. Bakteri ve mantarlar zamanla büyüyüp filtrenin diğer tarafına sızıp bu şekilde havalandırılan mekana ulaşabilirler. Bu da merkezi sistemden havalandırılan mekanlarda bulunan insanlar için hastalık tehlikesi oluşturur

 

 

Temizliği yapılmayan kanallarda biriken kirler zamanla kanal içerisinde  korozyonlar oluşmasına , dolayısıyla  kanalların zamanla çürümesine ve  maliyelerin artmasına neden olmaktadır.

 

7/24 Bize ulaşabilirsiniz
İstanbul Merkezimiz
Mecidiye Mah.
Fatih Bulvarı
No 413/3
Sultanbeyli/İstanbul
Telefon Numaralarımız
İstanbul: 0216 496 5 630
Ankara: 0850 433 56 30
Antalya: 0242 311 60 66
E-posta Adresimiz
bilgi@abteknik.com.tr

Copright @ 1998 -2015 - AB Teknik Hizmetler Ltd. Şti.

Bu sitede iyzico ile ödeme yapabilirsiniz.
Whatsapp ile ulaş! Hemen ara!