YAĞ TUTUCU TEMİZLİĞİ

YAĞ TUTUCU TEMİZLİĞİ

 yağ Tutucu Temizleme Sitemiz Açılmıştır 
Yağ tutuculardan elde edilen yağlar Yağ tutucular, kullanılmış kızartmalık yağların bulaşık yıkanması veya yağın lavabodan doğrudan dökülmesiyle kanalizasyon sistemine vereceği zararların önlenmesi veya arıtımları sırasında arıtma tesisinin işletim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak atık sudaki yağın fiziksel yöntemler ile uzaklaştırılması amacıyla üretilen yağ ayırma birimleridir. Fiziksel özelliğinden dolayı (yağın suya göre yoğunluğu düşüktür) yağın ünitenin yüzeyinde toplanması sağlanır. Yağlı su, yağ tutucu tankı içinden geçirilir. Akış sırasında, yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük olan yağ zerrecikleri yağ tutucunun yüzeyine doğru yükselir. Nitelikli yağ tutucu kullanımının sağlanması ile toplanan bu yağların çevre lisanslı geri kazanım tesislerinde geri kazanımının sağlanması 

Hemen bilgi alın!

Copright @ 1998 -2015 - AB Teknik Hizmetler Ltd. Şti.
Bu sitede iyzico ile ödeme yapabilirsiniz.